systemd summary/podsumowanie

Jan Rękorajski baggins at pld-linux.org
Fri Jan 27 14:26:15 CET 2012


en:

Short summary of systemd discussion, what we should do IMO:
- systemd units will go into main package (no more superfluous -systemd rpms)
- packages providing systemd units will have R:systemd-units
- packages providing systemd units will have a trigger migrating (by enabling
 new systemd service) from SysV iff SysV service exists and is enabled
- admin will be able to disable the migration via RPM_ENABLE_SYSTEMD_SERVICE
 var in /etc/sysconfig/rpm (default - yes/migrate)
- newly installed packages will always enable its systemd (and SysV) services

Questions? Comments?

pl:

Krótkie podsumowanie dyskusji o systemd, jak to wg. mnie powinno wyglądać:
- unity systemd będą w podstawowym pakiecie (bez zbędnych podpakietów -systemd)
- pakiety dostarczające unity systemd będą miały R:systemd-units
- pakiety dostarczające unity systemd będą miały trigger przełączający
 usługi z SysV (poprzez włączenie usługi systemd) wttw gdy usługa SysV
 jest i jest włączona
- admin będzie mógł wyłączyć migrację przez zmienną RPM_ENABLE_SYSTEMD_SERVICE
 w /etc/sysconfig/rpm (wartość domyślna - tak/migruj)
- nowo instalowane pakiety zawsze włączają serwisy systemd (i sysv)

Pytania? Uwagi?

-- 
Jan Rękorajski      | ALL SUSPECTS ARE GUILTY. PERIOD!
baggins<at>mimuw.edu.pl  | OTHERWISE THEY WOULDN'T BE SUSPECTS, WOULD THEY?
BOFH, MANIAC       |          -- TROOPS by Kevin Rubio


More information about the pld-devel-en mailing list