udev/systemd 183 in th-test

Jan Rękorajski baggins at pld-linux.org
Fri Jun 1 12:25:45 CEST 2012


*** lang=en

Hi,
As you may know udev, as of version 183, has been merged into systemd
and is now built from systemd source tree.

This new version of systemd and udev is now available in th-test.
Due to libudev soname change, udev-libs must be installed with
'just-install' for now (dependant packages hasn't been rebuilt on
purpose, to ease reverting in case of breakage).

Please test and report if anything is broken.

*** lang=pl

Hej,
Jak pewnie wiecie udev od wersji 183 został połączony z systemd i jest
budowany ze źródeł systemd.

Ta nowa wersja jest dostępna w th-test.
Ponieważ zmienił się soname libudev, pakiet udev-libs musi, póki co,
być instalowany przez 'just-install' (zależne pakiety celowo nie zostały
przebudowane, żeby było prościej cofnąć się do starszej wersji jakby coś
było zepsute)

Uprasza się o przetestowanie i informację jeśli coś jest zepsute.

-- 
Jan Rękorajski                 | PLD/Linux
SysAdm                     | http://www.pld-linux.org/
baggins<at>mimuw.edu.pl
baggins<at>pld-linux.org


More information about the pld-devel-en mailing list