[ANN] STBR by ssh/git

Kacper Kornet draenog at pld-linux.org
Tue Apr 9 23:42:31 CEST 2013


There is a new way to send requests to Th builders. Every developer can
send a test build with command:

  ssh git at git.pld-linux.org stbr <package>

Developers who have such priviliges can also send ready builds (the ones 
which go to Th-test):

  ssh git at git.pld-linux.org stbr -r <package>

More options (most for make-request.sh works):

  ssh git at git.pld-linux.org stbr --help

---------------------------------------------------------------------

Istnieje nowy sposób na wysyłanie zleceń dla builderów Th. Każdy
developer może wysłać testowe zlecenie (wynik ląduje w .test-builds na
ftp):

  ssh git at git.pld-linux.org stbr <pakiet>

Osobny z odpowiednimi uprawnieniami mogą wysyłać też zlecenia na tzw.
ready builds (wynik ląduje w Th-test):

  ssh git at git.pld-linux.org stbr -r <package>

Więcej opcji (pokrywa się z większością opcji make-request.sh):

  ssh git at git.pld-linux.org stbr --help

-- 
  Kacper


More information about the pld-devel-en mailing list