Prośba o upgrade collectd

Jacek Osiecki joshua at hybrid.pl
Wed Apr 3 10:47:24 CEST 2013


Witam,

Walczyłem z collectd, które nijak nie chciało obsłużyć kilku instancji 
mysql. Po dyskusji na liście collectd wyszło, że wersja 5.1.0 którą mamy 
obecnie - po prostu tego nie potrafi.

W ramach eksperymentu spróbowałem sobie przekompilować najnowsze collectd 
- i przeszło bardzo ładnie. Wyleciał jeden patch, który w obecnym collectd 
(5.2.1) już jest.

Czy ktoś kto się opiekuje tym pakietem mógłby zaktualizować speca (patch w 
załączniku, chyba nic wielkiego nie zepsułem) i wrzucić do przebudowania?

Pozdrawiam,
-- 
Jacek Osiecki joshua w ceti.pl GG:3828944
I don't want something I need. I want something I want.
-------------- nast?pna cz??? ---------
--- /home/users/xbuild/rpm/packages/collectd/collectd.spec	2013-01-14 00:05:34.000000000 +0100
+++ /home/users/builder/rpm/packages/collectd/collectd.spec	2013-04-02 15:30:15.000000000 +0200
@@ -67,8 +67,8 @@
 Summary:	Collects system information in RRD files
 Summary(pl.UTF-8):	Zbieranie informacji o systemie w plikach RRD
 Name:		collectd
-Version:	5.1.0
-Release:	2
+Version:	5.2.1
+Release:	1
 License:	GPL v2
 Group:		Daemons
 Source0:	http://collectd.org/files/%{name}-%{version}.tar.bz2
@@ -84,8 +84,8 @@
 Patch2:		noquote.patch
 Patch3:		libiptc.patch
 Patch4:		pld.patch
-Patch5:		%{name}-netlink.patch
-Patch6:		%{name}-modbus.patch
+#Patch5:		%{name}-netlink.patch
+#Patch6:		%{name}-modbus.patch
 URL:		http://collectd.org/
 %{?with_ipmi:BuildRequires:	OpenIPMI-devel >= 2.0.14-3}
 BuildRequires:	autoconf
@@ -1264,7 +1264,7 @@
 %patch2 -p1
 %patch3 -p0
 %patch4 -p0
-%patch5 -p1
+#%patch5 -p1
 #%patch6 -p1
 
 %build
@@ -1351,7 +1351,7 @@
 install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/df.conf
 install %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/rrdtool.conf
 
-mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/perl5/Collectd* $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorlib}/
+mv $RPM_BUILD_ROOT/usr/lib/perl5/Collectd* $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorlib}/
 mv $RPM_BUILD_ROOT/usr/man/man3/Collectd::Unixsock.3pm $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/
 
 # Cleanups:
@@ -1516,7 +1516,7 @@
 %files libs
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcollectdclient.so.*.*.*
-%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libcollectdclient.so.0
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libcollectdclient.so.1
 
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)


More information about the pld-devel-pl mailing list