openldap i SSL

Andrzej Zawadzki zawadaa at gmail.com
Fri Apr 5 14:42:51 CEST 2013


Hej!

Po upgrade z 2.4.33-4 do 2.4.34 (lub 2.4.35 master z repo) w żaden
sposób nie mogę podłączyć się do LDAP'a.

W logach serwera jest tylko:
Apr 5 09:00:02 fabryka slapd[10773]: conn=1018 fd=11 ACCEPT from
IP=192.168.2.211:4850 (IP=0.0.0.0:636)
Apr 5 09:00:02 fabryka slapd[10773]: conn=1018 fd=11 closed (TLS
negotiation failure)

Czy Apache Ldap Studio, czy też mały skrypt w pythonie - nic się nie łączy.

ldapsearch -H ldaps://localhost -x -D '' -b dc=people,dc=test,dc=pl -LLL
\(uid="azawadzki"\)

zwraca:
ldap_sasl_bind(SIMPLE): Can't contact LDAP server (-1)

Downgrade do 2.4.33-4 i wszystko działa.

Jakieś pomysły?

-- 
Andrzej Zawadzki


More information about the pld-devel-pl mailing list