Budowanie asterisk-chan_dongle

Kacper Kornet draenog at pld-linux.org
Thu Apr 11 16:00:51 CEST 2013


On Thu, Apr 11, 2013 at 03:51:09PM +0200, stacho wrote:
> Witam!
> Chcę zbudować asterisk-chan_dongle, niestety nie udaje się ta
> sztuka. :(
> To co jest obecnie na git, dopasowane jest do asterisk-1.8
> i budowanie się nie udaje bo PLD ma aktualnie asterisk-10.
> OK, znalazłem źródła chan-dongle dla asterisk-10,
> poprawiłem spec i teraz kończy się to tak:
> =========================================
> RPM_BUILD_DIR=/home/users/builder/rpm/BUILD

> extracting debug info from /home/users/builder/tmp/asterisk-chan_dongle-1.1-root-builder/usr/lib/asterisk/modules/chan_dongle.so
> cpio:
> /tmp/B.4b793f74-f202-464f-a1e9-b6d24fee2dc1/BUILD/glibc-2.17/csu:
> Cannot stat: No such file or directory
> 691 blocks
> + __spec_install_post_strip
> Stripping 1 ELF shared libraries...DONE
> + __spec_install_post_chrpath
> Remove RPATH from 1 executable binaries and shared object files.
> + __spec_install_post_compress_modules
> + __spec_install_post_check_so
> Searching for shared objects with unresolved symbols... DONE
> Checking /var/run <-> tmpfiles.d completeness...
> + __spec_install_post_check_tmpfiles
>  DONE


> RPM build errors:
> /home/users/builder/tmp/rpm-tmp.51452[257]: no closing quote
> error: Bad exit status from /home/users/builder/tmp/rpm-tmp.51452
> (%install)
>     Bad exit status from /home/users/builder/tmp/rpm-tmp.51452
> (%install)
> Error: package build failed. (no more info)
> ======================================
> Adapter twierdzi że spec jest perfect, mimo to wywala się na sekcji
> install.
> Nie wiem co z tym fantem zrobić.
> Co ciekawe tak jest dla rpm-5.4.10-46.i686 i
> rpm-build-macros-1.656-1.noarch,
> dla wersji z test (47 i 658) jest jeszcze gorzej, nawet się nie
> kompiluje. :(

1. Możesz to co masz wrzucić na jakiegoś brancha do git?

2. Tak na szybko: rpm -qf `which /bin/sh` 
Jeżeli to pdksh to czy podmiana na mksh pomoże?

-- 
  Kacper


More information about the pld-devel-pl mailing list