zepsuty qmail

Lukas Dobrek dobrek at itp.uni-hannover.de
Thu Jul 19 11:16:46 CEST 2001


On Thu, Jul 19, 2001 at 10:28:11AM +0200, Jacek Konieczny wrote:
> Od jakiegoś czasu mam problemy takie, że niektórzy klienci używający
> netscape nie mogą wysyłać maili. Netscape prosi ich o hasło a potem
> stwierdza błąd logowania. Teraz klient używający Mac'a zupełnie nie był
> w stanie wysyłać poczty. Było to dla mnie o tyle dziwne, że nigdzie nie
> włączałem autentykacji dla smtp (problem open-relay mam rozwiązany
> inaczej). Ale zrobiłem telnet na port 25 serwera i już jest dla mnie
> wsyzstko jasne:
> 
> 250-AUTH=LOGIN
> 
> A więc serwer ma włączoną autentykację mimo że ja tego nie chciałem. Nie
> ma też o tym ani słowa w "man qmail-smtpd" i chyba nie ma żadnej
> możliwości wyłączenia tego. Tak być nie  może, przecież to admin
> decyduje jakie rozszerzenia SMTP chce mieć, a jakie nie.
> Jeśli nie zgłosi się nikt, kto tego używa, to po prostu usunę tego
> patcha --- bo taki być nie może: zero dokumentacji, zero możliwości
> wyłączenia.
It is off topic, but be more carefull. It is english speaking list.
ld
-- 
Łukasz Dobrek
Institut für Theoretische Physik
Appelstraße 2, 30167 Hannover, Germany
e-mail:dobrek at itp.uni-hannover.de
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : /mailman/pipermail/pld-devel-en/attachments/20040626/712ebf8b/attachment-0002.bin


More information about the pld-devel-en mailing list