pam can not be built

Tomasz Kłoczko kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl
Sun Jun 16 13:11:12 CEST 2002


On Sun, 16 Jun 2002, Michal Kochanowicz wrote:

> #v+
> [misiek at wieszak SPECS]$ ../build -bb pam.spec
> BCOND= --with configurable_pam_mail
> error: failed build dependencies:
>         pwdb-devel is needed by pam-0.75.7-1
> [misiek at wieszak SPECS]$ su
> Password:
> [root at wieszak SPECS]# poldek -i pwdb-devel
> error: mark: pwdb-devel not found
> [root at wieszak SPECS]#
> #v-

Jest w supported.
Janek .. może by tak wreszcie jednak usunąć moduł do pwdb ? :)
Albo dać możliwość niebodowania tego na poziomie ac ?

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl*More information about the pld-devel-en mailing list