pam can not be built

Arkadiusz Miskiewicz misiek at pld.ORG.PL
Sun Jun 16 13:23:49 CEST 2002


Tomasz Kłoczko <kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl> writes:

> On Sun, 16 Jun 2002, Michal Kochanowicz wrote:
> 
> > #v+
> > [misiek at wieszak SPECS]$ ../build -bb pam.spec
> > BCOND= --with configurable_pam_mail
> > error: failed build dependencies:
> >         pwdb-devel is needed by pam-0.75.7-1
> > [misiek at wieszak SPECS]$ su
> > Password:
> > [root at wieszak SPECS]# poldek -i pwdb-devel
> > error: mark: pwdb-devel not found
> > [root at wieszak SPECS]#
> > #v-
> 
> Jest w supported.
> Janek .. może by tak wreszcie jednak usunąć moduł do pwdb ? :)
> Albo dać możliwość niebodowania tego na poziomie ac ?
I'm sorry but I don't understand what you are saying ;-)

> kloczek

-- 
Arkadiusz Miśkiewicz   IPv6 ready PLD Linux at http://www.pld.org.pl
misiek(at)pld.org.pl   AM2-6BONE, 1024/3DB19BBD, arekm(at)ircnet, PWrMore information about the pld-devel-en mailing list