Shouldn't glibc-devel r: kernel-headers?

Mariusz Mazur mmazur at kernel.pl
Sat Oct 12 13:53:20 CEST 2002


On Friday 11 October 2002 23:37, Michal Moskal wrote:
> Glibc references some <asm/*.h> files. They are in kernel-headers
> package. Shouldn't therefore glibc-devel require kernel-headers?

I thought about it too (I stumbled across this yesterday when something didn't 
want to build although all BuildRequires were met). Wouldn't it be ok to just 
provide a kernel-fake.noarch.rpm for people not using disto kernel?


-- 
Każdy człowiek, który naprawdę żyje, nie ma charakteru, nie może go mieć.
Charakter jest zawsze martwy, otacza cię zgniła struktura przeniesiona z 
przeszłości. Jeżeli działasz zgodnie z charakterem wtedy nie działasz w ogóle
- jedynie mechanicznie reagujesz.                 { Osho }More information about the pld-devel-en mailing list