SPECS: snmptt.spec - add logs

Paweł Gołaszewski blues at ds.pg.gda.pl
Mon Jun 28 20:04:08 CEST 2004


On Mon, 28 Jun 2004, Tomasz Pala wrote:
> > > Są też różnice między syslog a syslog-ng.
> > W sensie umiejscowienia logów czy czegoś innego?
> W domyślnej konfiguracji: które xxx.yyy idą do jakich plików.

In general - you're right, but we are not talking about that. We are 
talking about logs created by programs alone. Without syslog.

-- 
pozdr.  Paweł Gołaszewski 
---------------------------------
My jsme borgové. Odpor je marný, budete asimilováni...


More information about the pld-devel-en mailing list