vim languages

Mariusz Mazur mmazur at kernel.pl
Tue Aug 7 15:53:37 CEST 2007


Dnia wtorek, 7 sierpnia 2007, Patryk Zawadzki napisał:
> > maybe everyone is on holidays now, but it seems that switching off
> > languages is ok for now. if somebody needs all of them, then... vim-full?
>
> Why switch off all languages? Minimalistic vim is called vim-static.

No, that's a static vim, not a minimalistic vim. We've already figured that 
one out.

-- 
Oceniaj innych po zamiarach, a siebie po wynikach.
                                 Guy Kawasaki
Wykształcenie jest rzeczą godną podziwu, acz dobrze czasem
pamiętać, że niczego, co warto wiedzieć, nie da się kogoś nauczyć.
                                 Oscar Wilde


More information about the pld-devel-en mailing list