packages: wesnoth/wesnoth.spec - wesnoth and wesnoth-server conflict with g...

Zsolt Udvari udvzsolt at gmail.com
Thu Jul 23 19:40:02 CEST 2009


> Nie mam w tym momencie czasu, żeby rzucić na to okiem, ale to mi
> wygląda bardzo podejrzanie. Jesteś pewien tego konfliktu ?
> 
> pozdrawiam

Please english too ;)

ZsoltMore information about the pld-devel-en mailing list