Th: help needed / pomoc potrzebna - openssl

Arkadiusz Miskiewicz arekm at maven.pl
Wed Apr 21 18:38:25 CEST 2010


Big number of packages needs rebuild due to soname change in openssl library. 
Feel free to fix any package you will find at url below.

Duża ilość paczek wymaga przebudowania z powodu zmiany wersji biblioteki 
openssl. Zainteresowani mogą poprawiać dowolną wybraną paczkę z urla poniżej.

http://ep09.pld-linux.org/~pldth/main-ready-test.txt

Due to really big number of packages ready is going to be stalled until all 
are fixed so help is needed.

Z powodu naprawdę dużej ilości paczek "ready" przeżyje wstrzymanie do czasu 
poprawienia paczek, a co za tym idzie pomoc w poprawianiu jest potrzebna... i 
niezbędna.

-- 
Arkadiusz Miśkiewicz        PLD/Linux Team
arekm / maven.pl            http://ftp.pld-linux.org/


More information about the pld-devel-en mailing list