Th: help needed / pomoc potrzebna - openssl

Jacek Konieczny jajcus at jajcus.net
Wed Apr 21 19:28:33 CEST 2010


On Wed, Apr 21, 2010 at 06:38:25PM +0200, Arkadiusz Miskiewicz wrote:
> http://ep09.pld-linux.org/~pldth/main-ready-test.txt

To i ja coś wykopię z listy:

error: bacula-console-gnome-2.4.4-3: req bacula-common = 2.4.4-3 not found
error: bacula-console-gnome-2.4.4-3: req libcrypto.so.0.9.8 not found

Tego pakietu już nie ma i raczej nie będzie. Nad resztą baculi właśnie
pracuję.

Pozdrowienia,
        Jacek


More information about the pld-devel-en mailing list