New version of git-core-slug (slug.py)

Kacper Kornet draenog at pld-linux.org
Wed Dec 12 17:28:46 CET 2012


* lang=en

There is a new version of git-core-slug on ftp. The new feature is a new
pull subcommand:

  slug.py pull <pattern>

It is a faster equivalent of running git pull --rebase for all packages
matching pattern. It can be even more speed up by adding option --noall.
Then the rebase will be attempted only in updated repositories.

* lang=pl

Na ftp pojawiła się nowa wersja git-core-slug. Główna nowość to komenda
pull:

  slug.py pull <wzorzec>

Jest to w założeniu szybszy odpowiednik wykonania git pull --rebase dla
wszystkich pakietów pasujących do wzorca. W celu dodatkowego
przyspieszenia można użyć opcji --noall. Wtedy git-rebase będzie
wykonany tylko dla pakietów dla których coś nowego się ściągnęło.

-- 
  Kacper


More information about the pld-devel-en mailing list