Th: rpm5 BDB downgrade

Jan Rękorajski baggins at pld-linux.org
Wed Dec 12 08:57:56 CET 2012


* lang=en

Hi,
Due to incompatibilities between BDB 5.2 and 5.3 and problems they cause
for rpm5 (DB_BUFFER_SMALL errors causing sometimes partial upgrades), I
am forced to downgrade rpm's BDB to 5.2 which is well tested and
interoperating properly.

rpm, poldek and util-vserver packages that are currently in th-test use
BDB 5.2. BDB upgrade/downgrade has been tested and is working properly.

* lang=pl

Witam,
Z powodu niekompatybilności pomiędzy BDB 5.2 a 5.3 i problemów które to
powodowało z rpm-em (błędy DB_BUFFER_SMALL skutkujące czasem
niekomplentymi upgradami), jestem zmuszony do cofnięcia rpm-owej bazy do
BDB 5.2, które jest dobrze wytestowane i znane z poprawnego
współdziałania z rpm-em.

Pakiety rpm, poldek i util-vserver, które leżą w th-test używają już BDB
5.2. upgrade/downgrade BDB został wytestowany i działa poprawnie.

-- 
Jan Rękorajski                 | PLD/Linux
SysAdm                     | http://www.pld-linux.org/
baggins<at>mimuw.edu.pl
baggins<at>pld-linux.org


More information about the pld-devel-en mailing list