Git migration: authorship of cvs commits

Kacper Kornet draenog at pld-linux.org
Wed Jun 20 16:20:11 CEST 2012


Domyślnie stare commity z CVS będę przeniesione do repozytoriów git
z następującymi danymi:

Author: nick <nick at pld-linux.org>
Committer: cvs2git <feedback at pld-linux.org>

Jeżeli wolisz, żeby w polu Author: widniało Twoje pełne imię i nazwisko,
powinieneś zmienić odpowiednią linię w pliku git-migration/cvs.users w
PLD CVS z:

nick=nick <nick at pld-linux.org>

na:

nick=Full Name <nick at pld-linux.org>

The encoding for the file is utf8.

Dokonując ten czyności wyrażasz zgodę na użycie przez projekt PLD
Twojego imienia i nazwiska w repozytoriach git jako autora zmian
dokonanych przez Ciebie oraz do innych celów, które wykorzystują dane z
tych repozytoriów: np. listy zmian pokazywane przez 'rpm -q --changelog'
By default old commits from CVS will be translated to git repositories
with the following metadata:

Author: nick <nick at pld-linux.org>
Committer: cvs2git <feedback at pld-linux.org>

However if you prefer your full name to appear in Author: field for
commits made by you, please change a proper line in file
git-migration/cvs.users from:

nick=nick <nick at pld-linux.org>

to

nick=Full Name <nick at pld-linux.org>

Kodowanie pliku to utf8.

By doing this you allow PLD project to show your full name as an author
of your changes in git repositories and to other purposes that use data
from these repositories.

-- 
  Kacper Kornet

-- 
  Kacper Kornet


More information about the pld-devel-en mailing list