Git migration: ssh keys

Kacper Kornet draenog at pld-linux.org
Fri Jun 22 21:47:08 CEST 2012


(Polska wersja w drugiej częście wiadomości:)

In git repositories authentication will be based on ssh keys.  Therefore I
would like to ask developers with RW access to CVS to upload their public ssh
keys to SSH-keys directory in CVS. If you upload a new key, I would prefer if
you put it in a file named according to one of the following patterns:

cvs_login.pub
cvs_login at string.pub

where string should contains only characters from class a-zA-Z0-9_

Developers whose keys are already present there, please remove any of your keys
to which private counterpart you have no longer access or you have any doubts
about their security. In case of any doubts please remove your key. You don't
have to rename your existing keys.

Please refrain from modifying names of keys, that don't belong to you.

Final notes:
1. One developer can have more then one keys
2. Only keys generated by openssh implementation are supported.


Polish version:

Uwierzytelnienie w repozytoriach git będzie oparte o klucze ssh. Dlatego
prosiłbym wszystkie osoby z RW do CVS o wgranie swoich publicznych kluczy ssh
do katalogu SSH-keys w CVS. Przy wgrywaniu nowych kluczy wolałbym że robiono to
do plików o nazwach z jednej z dwóch kategorii:

cvs_login.pub
cvs_login at string.pub

gdzie string powinien zawierać znaki tylko z zakresów a-zA-Z0-9_


Osoby, których klucze są już obecne w wyżej wymienionym miejscu prosiłbym o
sprawdzenie czy nadal mają dostęp do odpowiednich prywatnych kluczy i czy są
one nadal bezpieczne w użyciu. W przypadku wszelkich wątpliwości klucz należy usunąć. Zmiana
nazw plików z już istniejącymi kluczami nie jest wymagana.

W żadnym wypadku nie należy zmieniać nazw plików z kluczami nie należącymi do siebie.

Końcowe uwagi:
1. Jeden deweloper może posiadać więcej niż jeden klucz
2. Klucze wyprodukowane przez inne implementacje niż openssh nie będą wspierane

-- 
  Kacper


More information about the pld-devel-en mailing list