Git migration: ssh keys

Kacper Kornet draenog at pld-linux.org
Sat Jun 23 00:28:36 CEST 2012


I have forgotten about one think. Please make sure that one file with
contains only one key. If you want to use few keys, you should keep them
in separate files.

Polish translation:

Jeszcze jedna uwaga. Każdy plik powinien zawierać dokładnie jeden klucz.
Jeżeli ktoś się chce posługiwać kilkoma kluczami, to powinien je
umieścić w kilku plikach.

-- 
  Kacper


More information about the pld-devel-en mailing list