Git migration: Change in auto-* tags

Kacper Kornet draenog at pld-linux.org
Tue Jun 26 11:00:02 CEST 2012


There are two suggestions about auto-tags-

1. Move auto- tags to dir like substructure. So the tag
auto-th-gcc-4_3_2-4 would be renamed auto/th/gcc-4_3_2-4

2. Drop the replacement  '.@ -> '_#' during generation of auto tags.
This one would go for only new tags. 

Any objections, comments? 


Polish version:

Dwie propozycje tagów auto-*

1. Zmienić ich strukturę na podobną do katalogów. Tzn. tag
auto-th-gcc-4_3_2-4 stałby się auto/th/gcc-4_3_2-4. Troszeczkę by 
to ułatwiło skryptologię w przyszłości

2. Porzucić zastępowanie znaków '.@' -> '_#' w auto tagach generowanych
po konwersji do git. Stare by zostały bez zmian pod tym względem.

Sprzeciwy, komentarze?

-- 
  Kacper


More information about the pld-devel-en mailing list