Lag in http://git.pld-linux.org/ ?

Mateusz Korniak mateusz-lists at ant.gliwice.pl
Mon Sep 11 11:20:36 CEST 2017


On http://git.pld-linux.org/
I can not see package:
electrum 
which I added few days ago.

Any other way to search package names in PLD?

-- 
Mateusz Korniak
"(...) mam brata - poważny, domator, liczykrupa, hipokryta, pobożniś,
 	krótko mówiąc - podpora społeczeństwa."
				Nikos Kazantzakis - "Grek Zorba"
More information about the pld-devel-en mailing list