STBR z poziomu git-a ?

Jacek Konieczny jajcus at jajcus.net
Tue Apr 2 15:46:52 CEST 2013


On Tue, 2 Apr 2013 15:32:55 +0200
Kacper Kornet <draenog w pld-linux.org> wrote:
> Ale coraz bardziej mi wychodzi, że robienie wysyłania zlecenia jako
> komendy dla git servera nie ma większego sensu robić. Bo i tak
> użyteczne byłoby to tylko dla developerów. A tym można po prostu
> dopisać do uprawnień na builderach. Jakoś nie widzę większej wygody w
> wykonaniu: ssk git w git.pld-linux.org stbr niż ./make-request.sh

Jest jedno usprawnienie: wykorzystanie istniejącej infrastruktury
uwierzytelniania każdego developera.

W tej chwili, każdy developer PLD ma klucz SSH na serwerze git, a nie
każdy klucz PGP na builderach. Zarządzanie jednym zestawem kluczy też
jest prostsze niż dwoma.

Pozdrowienia,
	Jacek


More information about the pld-devel-pl mailing list