[OT] Nagrywanie z kamerki internetowej

Łukasz Maśko masko w ipipan.waw.pl
Wto, 25 Lis 2008, 00:50:10 CET


Dnia poniedziałek, 24 listopada 2008, Szymon Siwek napisał:
[...]
> No to może spróbuj vlc?

Nie umiem albo nie działa (wywołanie wzięte ze strony wiki dla v4l):

$ vlc -I dummy --noaudio --ttl 12 
v4l:/dev/video0:size=320x240  --sout '#std{access=mmsh,dst=:8080}' -V X11
VLC media player 0.9.5 Grishenko
[00000001] main libvlc debug: VLC media player - version 0.9.5 Grishenko - 
(c) 1996-2008 the VideoLAN team
[00000001] main libvlc debug: libvlc was configured 
with ./configure 'LDFLAGS=-Wl,--as-needed -Wl,-z,relro -Wl,-z,-combreloc ' 'CFLAGS=-O2 -fno-strict-aliasing -fwrapv -march=i686 -mtune=pentium4 -gdwarf-2 -g2 ' 'CXXFLAGS=-O2 -fno-strict-aliasing -fwrapv -march=i686 -mtune=pentium4 -gdwarf-2 -g2 ' 'FFLAGS=-O2 -fno-strict-aliasing -fwrapv -march=i686 -mtune=pentium4 -gdwarf-2 -g2 ' 'FCFLAGS=-O2 -fno-strict-aliasing -fwrapv -march=i686 -mtune=pentium4 -gdwarf-2 -g2 ' 'CPPFLAGS=-D_FORTIFY_SOURCE=2 ' 'CC=i686-pld-linux-gcc' 'CXX=i686-pld-linux-g++' '--host=i686-pld-linux' '--build=i686-pld-linux' '--prefix=/usr' '--exec-prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sbindir=/usr/sbin' '--sysconfdir=/etc' '--datadir=/usr/share' '--includedir=/usr/include' '--libdir=/usr/lib' '--libexecdir=/usr/lib' '--localstatedir=/var' '--sharedstatedir=/var/lib' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--x-libraries=/usr/lib' 'CFLAGS=-O2 -fno-strict-aliasing -fwrapv -march=i686 -mtune=pentium4 -gdwarf-2 -g2 -I/usr/include/ncurses' '--disable-gme' '--disable-hd1000v' '--disable-macosx' '--disable-testsuite' '--enable-aa' '--enable-alsa' '--enable-arts' '--enable-caca' '--enable-cddax' '--enable-dbus' '--enable-dirac' '--enable-directfb' '--disable-dv' '--enable-dvb' '--enable-dvbpsi' '--enable-dvdnav' '--enable-dvdread' '--enable-esd' '--enable-faad' '--enable-fb' '--enable-freetype' '--enable-fribidi' '--enable-avcodec' '--enable-flac' '--enable-galaktos' '--enable-ggi' '--enable-jack' '--enable-lirc' '--enable-mad' '--enable-mga' '--enable-mozilla' '--enable-live555' '--enable-ncurses' '--enable-portaudio' '--enable-pvr' '--enable-real' '--enable-realrtsp' '--enable-sdl' '--enable-shared' '--enable-shout' '--enable-skins2' '--enable-smb' '--enable-snapshot' '--enable-sout' '--enable-static' '--enable-switcher' '--enable-svg' '--enable-svgalib' '--enable-tarkin' '--enable-telepathy' '--enable-theora' '--enable-tremor' '--enable-twolame' '--enable-upnp' '--enable-v4l' '--enable-vcdx' '--enable-x11' '--enable-xosd' '--enable-oss' '--disable-optimizations' 'build_alias=i686-pld-linux' 'host_alias=i686-pld-linux'
[00000001] main libvlc debug: translation test: code is "C"
[00000392] playlist demux warning: invalid <playlist> attribute:"xmlns:vlc"
[00000419] dummy interface: using the dummy interface module...
[00000432] main access out: creating httpd
libdvdnav: Using dvdnav version 0.1.10 from http://dvd.sf.net
libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.10 for DVD access
libdvdread: Could not open v4l:/dev/video0:size=320x240 with libdvdcss.
libdvdread: Can't open v4l:/dev/video0:size=320x240 for reading
libdvdnav: vm: faild to open/read the DVD
[00000438] dvdnav demux warning: cannot open dvdnav
[00000443] vcdx access warning: Can't get file status for 
v4l:/dev/video0:size=320x240:
Nie ma takiego pliku ani katalogu
[00000443] vcdx access warning: could not retrieve file info for 
`v4l:/dev/video0:size=320x240': Nie ma takiego pliku ani katalogu
[00000443] vcdx access warning: can't open nrg image file 
v4l:/dev/video0:size=320x240 for reading
[00000443] access_directory access error: v4l:/dev/video0:size=320x240: Nie 
ma takiego pliku ani katalogu
[00000443] access_file access error: cannot open file 
v4l:/dev/video0:size=320x240 (Nie ma takiego pliku ani katalogu)
[00000443] cdda access warning: could not open v4l:/dev/video0:size=320x240
[00000443] cddax access warning: could not open v4l:/dev/video0:size=320x240
[00000428] main input error: open of `v4l:/dev/video0:size=320x240' failed: 
could not create access: no suitable access module
[00000432] access_output_http access out warning: HTTP sout access cannot 
seek
                                          
Tudzież jeśli zrobię to z poziomu frontendu, to mam taki komunikat:

Twoje dane wejściowe nie moga byc otwarte :
VLC is unable to open the 
MRL 'v4l2:// :v4l2-dev=/dev/video0 :v4l2-adev= :v4l2-standard=0'. Check the 
log for details.

A w logu jest: no access module matching "v4l2" could be loaded. Czyli nasz 
vlc jest skompilowany BEZ obsługi v4l2.
-- 
Łukasz Maśko                      GG:  2441498  _o)
Lukasz.Masko(at)ipipan.waw.pl                      /\\
Registered Linux User #61028                      _\_V
Ubuntu: staroafrykańskie słowo oznaczające "Nie umiem zainstalować Debiana"


Więcej informacji o liście dyskusyjnej pld-users-pl